Svářečská škola 020 Bruntál s.r.o. | Služby | evropské kurzy

metoda pájení: 912
název M T TM
912 T W31 (EN 13 133) měď BW/FW T
912 P W31 (EN 13 133) měď BW/FW P
metoda svařování: 111
název M T TM
111 T W01 nelegovaná / nízkolegovaná ocel BW T
111 P W01 nelegovaná / nízkolegovaná ocel BW/FW P
111 T W03 nelegovaná (HARDOX) / nízkolegovaná ocel BW T
111 P W03 nelegovaná (HARDOX) / nízkolegovaná ocel BW/FW P
111 T W11 vysokolegovaná ocel BW T
111 P W11 vysokolegovaná ocel BW/FW P
metoda svařování: 135
název M T TM
135 T W01 nelegovaná / nízkolegovaná ocel BW T
135 P W01 nelegovaná / nízkolegovaná ocel BW/FW P
135 T W03 nelegovaná (HARDOX) / nízkolegovaná ocel BW T
135 P W03 nelegovaná (HARDOX) / nízkolegovaná ocel BW/FW P
135 T W11 vysokolegonavé oceli BW T
135 P W11 vysokolegonavé oceli BW/FW P
131 P W22 hliník a jeho slitiny BW/FW P
metoda svařování: 141
název M T TM
141 T W01 nelegovaná / nízkolegovaná ocel BW T
141 P W01 nelegovaná / nízkolegovaná ocel BW/FW P
141 T W11 vysokolegované ocel BW T
141 P W11 vysokolegované ocel BW/FW P
141 T W22 hliník a jeho slitiny BW T
141 P W22 hliník a jeho slitiny BW/FW P
metoda svařování: 311
název M T TM
311 T W01 nelegovaná / nízkolegovaná ocel BW T
311 P W01 nelegovaná / nízkolegovaná ocel BW/FW P
Legenda:
Mmateriál
Ttyp spoje (BW = tupý, FW = koutový)
TMtvar zkušebního materiálu (T = trubka, P = plech)

© SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA 020 BRUNTÁL s.r.o.     / 2005 - 2019 /